Foutje in de puntentelling

In de puntentelling van het roeiersklassement van 2016 zijn foutjes geslopen. Hierdoor is onterecht een tweetal winnaars gelauwerd op de NSRF.

De foutjes komen voor in de puntentelling van de jongens en meisjes 16 en zijn veroorzaakt door een storend probleem in de telmethode. Paolo Pantano (RIC) is per abuis dubbel in de puntentelling terecht gekomen. Dit opgeteld maakt hem tot winnaar, ten koste van de tot winnaar uitgeroepen Sjoerd van Loon. Ditzelfde geldt voor Raymond Huisman.

De organisatie van het juniorenklassement betreurt deze fout uiteraard enorm. Excuses naar zowel de uiteindelijke winnaars als de roeiers die eerder tot winnaar gehuldigd zijn is op zijn plaats. Excuses wil de organisatie via dit bericht openlijk overbrengen.

Daarnaast wordt komend jaar verbetering beloofd. De manier van punten tellen zal veranderen en ook wordt er gestreefd naar een opener en simpeler systeem om de winnaars te bepalen. Op een later moment zal hierover worden bericht. Dat hiermee aan het werk gegaan wordt is uitermate noodzakelijk. Dit mag uiteraard niet meer voorkomen.